Män över 50 år överrepresenterade i drunkningsolyckor

Om du är man och över 50 år så är det en god idé att ta på sig flytvästen oftare. Så kan ett färskt pressmeddelande från Svenska Livräddningssällskapet (SLS) sammanfattas.

Drunkning-ingångsbild
Om du är man och över 50 år så är det en god idé att ta på sig flytvästen oftare. Så kan ett färskt pressmeddelande från Svenska Livräddningssällskapet (SLS) sammanfattas.

”Drunkning är en process som resulterar i livshotande syrebrist efter immersion/submersion i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva med eller utan skador.”

Så lyder definitionen av drunkning och enligt en färsk statistik så är detta en process som först och främst drabbar män över 50 år. Det i särklass mest effektiva skyddet är flytväst.

Drunkningsstatistiken visar att hälften av de som omkommer i dessa olyckor är män över 50 år. Denna grupp är ofta överrepresenterad på grund av att de ofta deltar i fritidsaktiviteter som fiske och båtliv. Många av dessa olyckor involverar alkohol. Drygt hälften av de omkomna har druckit alkohol, vilket kraftigt ökar risken för olyckor på grund av försämrad balans, omdöme och reaktionsförmåga.

En av de vanligaste orsakerna till drunkningsolyckor är fall över bord. Detta kan hända snabbt och oväntat, särskilt om man inte är förberedd eller saknar flytväst. Kantring, där en båt plötsligt tippar över, är en annan vanlig orsak. Detta kan ske på grund av plötsliga rörelser, dålig fördelning av vikt i båten eller oförutsedda vågor. Både fall över bord och kantring kan inträffa när man minst anar det, vilket gör det viktigt att alltid vara förberedd.

I de lungaste vatten…

Drunkningsolyckor sker ofta under till synes säkra förhållanden, vilket gör dem särskilt förrädiska. En stor del av dessa olyckor inträffar nära land och i lugnt väder, där risken ofta underskattas. Människor känner sig tryggare nära stranden eller vid bryggor, men dessa platser kan snabbt bli farliga om man inte är försiktig.

Svenska Livräddningssällskapet erbjuder 260 flytvästdepåer där man kan låna flytvästar gratis. Detta initiativ gör det möjligt för alla att ha tillgång till en flytväst och ökar säkerheten vid vattenaktiviteter. Trots detta bär endast en av tio drunknade flytväst eller flytplagg vid olyckstillfället.

Medvetenhet är allt

Att förebygga drunkning handlar om att vara förberedd och medveten om riskerna. I Sverige drunknar cirka 440 personer årligen, hälften överlever med eller utan skador och hälften omkommer framför allt i samband med olyckor. Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har en NOLL-vision, där ingen ska drunkna och en mission att: ”alla har rätt till kunskap om vattensäkerhet.”

Liten förbättring

Svenska Livräddningssällskapets (SLS) preliminära sammanställning över drunkningsolyckor visar att 12 personer miste livet under juni 2024, jämfört med 15 personer i juni 2023. Totalt har 33 personer omkommit vid drunkningsolyckor under 2024, jämfört med 35 personer under 2023.

Många har läst

Populära båttester

  • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

    Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

  • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

    Till Kunskap

Redo för sommarsäsong!

Hållbarhet & miljö