Varje enskild båts påverkan må vara liten men vårt lands omfattande och rika båtliv gör att påverkan i marina miljöer kan bli betydande. Därför är det viktigt att vi alla gör det vi kan för att minimera vår påverkan – och det är lätt att göra rätt! 

Tillsammans med miljöexperter har vi tagit fram en lista med enkla, konkreta handlingar som påverkar stort. Genom att respektera dessa bidrar vi gemensamt till ett mer hållbart båtliv och ger kommande generationer chans att njuta av båtlivet, precis som vi gör.  

Det är lätt att göra rätt – små handlingar som gör stor skillnad

1. Värna om grunda vatten

Om vattnet är grundare än två meter ska du köra långsamt, hålla jämn fart och undvika att gira kraftigt.

2. Ankra rätt

När du ankrar bör du välja en plats med mer än sex meters djup. Se till att inte släpa ankaret med bottnen, backa istället och lyft det rakt uppåt.

Med hjälp av vårt digitala sjökort kan du enkelt se var det är lämpligt att ankra beroende på vilken båt du färdas med. Vi har även markerat ut områden som är särskilt känsliga och där du bör vara extra försiktig.

3. Töm toatanken på rätt plats

Om det finn tillgängligt använd dass eller toalett i land och när det är dags att tömma septitanken ska detta alltid göras vid en tömningsstaion.

Inom en snar framtid kan du se var din närmsta tömningsstation finns direkt i Skippo-appen. Slå bara på filtret för septiktömningsstationer i kartinställningarna.

Läs mer om hur dumpning av båttoalett påverkar naturen.

4. Ta hand om ditt skräp

Ta med allt ditt sorterade avfall till land och lämna farligt avfall vid närmsta miljöstation. Byt ut gamla tampar, frigolitbojar och pressenningar för att sedan lämna in de uttjänta till en återvinningscentral.

kommer du till en full tömningsstation i skärgården så ska du anmäla detta till hamnen, kommunen eller den som förvaltar stationen.

5. Undvik att störa djur

Följ regler för känsliga och skyddade naturområden såsom säl- och fågelskyddsområden samt respektera regler och lagar kring fiske.

På länsstyrelsens webbplats finns mer information om kartor att ta del av för respektive län.

Läs mer:
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Västra Götaland

6. Välj snälla produkter

Välj om miljövänliga produkter och tänk på vad du fyller tanken med. Bränslen som HVO100 och alkylatbensin har mindre direkta utsläpp än konventionella drivmedel.

Läs mer:
Fem medvetna val för att minska ditt avtryck på miljön

7. Håll din båtbotten ren

Välj en båtbottenfärg som är godkänd för det vatten där du har din hemmahamn. Alternativt kan du skippa bottenmålning och välja att istället tvätta under säsongen.

Inom en snar framtid kan du se var din närmsta bottentvätt i Skippo-appen finns genom att slå på filtret bottentvätt i kartinställningarna.

8. Visa respekt

Visa respekt och omtänksamhet mot andra båtägare och uppmuntra dem gärna att gå med i Miljöpakten. Tillsammans kan vi påverka beteenden och på sikt även miljön!

Genom att gå med i Miljöpakten visar du att du älskar livet på sjön och bryr dig om våra hav och sjöars välmående. Som tack får du ett emblem som pryder din Skippo-profil och gör dig till del av båtlivets gemenskap samtidigt som du kan inspirera andra att ta ansvar på sjön.

I Skippos app hittar du enkelt till:

Lär dig mer om hur du kan bidra till hållbarhet på sjön