Forskning – växande oro för beståndet av rovfiskar i Östersjön

Stora rovfiskar har blivit allt svårare att hitta i Östersjöns kustnära vikar som istället tagits över av spigg. Något som skulle kunna leda till oanade klimateffekter.

Rovfisk-Östersjön
Ett forskningsprojekt och ett samarbete mellan Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och universitetet i Groningen i Holland ska hjälpa oss att förstå varför beståndet av rovfisk minskar.

Beståndet av rovfiskar minskar samtidigt som beståndet av storspigg går i rakt motsatt riktning. Något som bekymrar forskarna i forskning gasprojektet FORCE som nu genomför omfattande provtagningar längs centrala Östesjökusten.

Projektet som är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och universitetet i Groningen i Nederländerna vill ta reda på mer om vad de här förändringarna beror på och vad förvaltningen kan göra för att vända utvecklingen. De ska också undersöka om vikar där rovfiskar dominerar binder in mer kol än de vikar som tagits över av storspigg.

Spiggen breder ut sig och beståndet av rovfisk går i rakt motsatt riktning.

Under en flera veckor lång provtagningskampanj återbesöker forskarna ett stort antal vikar som studerades 2014 för att provfiska och ta en stor mängd olika prover från vattnet och havsbottnen. Följ med till Kryssviken i Stockholms skärgård och hör projektledare Johan Eklöf och forskningsingenjör Jesper Ström berätta om provtagningarna och projektet.