Så påverkar ditt båtliv Östersjöns grunda vikar

De kallas ofta för Östersjöns barnkammare. I de grunda vikarna leker fiskarter som abborre, gädda och mört. Med några enkla tumregler kan du anpassa ditt båtliv för att skydda dessa värdefulla miljöer.

Vacker-Sandstrand-pa-vanern
Brommö och Rövarsand är ett fantastiskt färdmål och semesterparadis för alla som har båt på Vänern.

Längs det svenska kustbandet ligger våra skärgårdar. En havsvärld likt få andra som i årtusenden gett förutsättningar för olika former av upplevelser på och vid vattnet.

Men våra skärgårdar är en delad tillgång.

Vikarna skänker skydd till bryggor, småbåtar och stränder. Det är dock inte utan anledning som de grunda vikarna kallats för Östersjöns barnkammare. Platser där bottenvegetation som ålgräs och tång ger hem till lekande fiskar som gädda, abborre och mört, utgör en viktig del i det marina ekosystemet.

Det är i dessa ack så viktiga miljöer som vårt båtliv kan ställa till med besvär. En faktor som påverkar är när små som stora motorbåtar kör in i där ålgräs och tång växer rör upp bottensediment som i sin tur gör vattnet grumligt. Grumligheten hindrar solens strålar från att nå växterna och skadar fotosyntesen. Men faktorerna är många fler än så.

Propellrar och skrov kan skada växtlighet och djurliv i vattnet. Ljudet från båtmotorer kan dessutom vara störande för det marina livet och påverka kommunikation sök efter föda och orientering i dessa Östersjöns barnkammare. Slutligen släpper många motorer, speciellt av tvåtaktsmodell, ut stora mängder bränsle vilket försämrar vattenkvaliteten och skadar de vattenlevande organismerna.

Hur ska man agera för att skydda känsliga grunda vikar?

I båtlivet handlar det ofta om att åta enkla åtgärder. En så simpel sak som att undvika våra allra mest känsliga områden skapar förutsättningar för bättre bottenmiljö. Dessutom skapar, som med det mesta inom miljöämnet, detta även ringar på vattnet.

Under våren lanserar vi på Skippo ett miljölager i vår navigationsapp där man i Stockholms skärgård kan identifiera extra värdefulla och känsliga miljöer. På vardera punkt finns information om vad som gör området känsligt och hur man bör agera i sitt båtåkande.

Kom dock ihåg att det kan finnas anledning att vara aktsam även på andra platser. Är djupet mindre än två meter är det ofta klokt att angöra längre ut eller vid en brygga där du inte behöver kasta ankare – men det är ett ämne för ytterligare en kunskapsartikel!

Du kan läsa om grunda vikar, hur de påverkas av ditt båtkörande och dessutom ta del av Stockholms Universitets guide till ett hållbart båtliv via länken nedan!