Legendariska upptäckarens skepp hittat i Arktis

Ett fynd utanför Kanadas kust kopplas till den legendariska Ernest Shackleton. Upptäckarens sista skuta uppges vara mer eller mindre intakt. Men ännu finns inga planer på att bärga vraket.

Han är en av världens genom tiderna mest kända polarupptäckare, så pass namnkunnig att han fått en krater på månen uppkallad efter sig. Vi avser såklart om ingen mindre än Ernest Shackleton. Pionjären i forskningsfärderna in på Antarktis permanent frusna landskap.

Shackleton levde ett liv fyllt av äventyr, stolleprov och grav alkoholism. En kombination av dessa tre ledde också till hans död vid endast 47 års ålder 1922. Då ombord på fartyget Quest – huvudanledningen till att denna artikel produceras.

Skutan har nu nämligen hittats.

Närmre Nord- än Sydpolen

När Shackleton gick slutet till mötes var det i det lilla samhället Grytviken på Sydgeorgien. Det var dock inte här som fartyget Quest skulle få sitt slut. Det togs sedan till Norge 1924 för att där genomgå en rejäl upprustning.

Detta gjorde Quest redo för nya upptäckter men framförallt räddningsaktioner i arktiska klimat.

Under andra världskriget användes hon som minsvepare och klarade sig mer eller mindre oskadd i sin tjänst. Det var först 1962 som Quest under en säljaktsexpedition förliste till följd av att isen utanför Labrador i Kanada slagit upp ett stort hål i hennes skrovsida.

Mer eller mindre intakt

Det var i dagarna som ett team från The Royal Canadian Geographical Society upptäckte något på sitt ekolod. På cirka 390 meters djup låg ett vrak som tycktes vara mer eller mindre intakt.

Det var såklart Quests vrak man hade hittat.

I nuläget finns dock inga planer på att bärga vraket.

– Just nu har vi inte för avsikt att röra vraket. Det ligger skyddat område för djurliv, så ingen borde röra det. Men vi hoppas kunna återvända och fotografera det med ett fjärrstyrt fordon för att verkligen förstå dess tillstånd, sade biträdande sökledaren Antoine Normandin till BBC efter att fyndet hade gjorts.