Här sjönk Gustav Vasas stolta krigsskepp

Hösten 1525. Gustav Vasas krigsskepp Kraveln har bara den sista biten kvar på sin resa från Finland för att belägra Kalmar slott. Men något går fel – väldigt fel.

Kraveln-inledning
Nya dykningar utförs på Gustav Vasas Gustav Vasas stolta krigsskepp som har legat på botten i i nästan 500 år.

Det är vid Franska stenarna i Nämndöfjärden som det otänkbara händer. Krigsskeppet Kraveln med kaparkapten Clements Rentzel som befälhavare sjunker tungt lastad med belägringsartilleri och artilleri som hade bärgats från ett annat skepp vid namn Lybska Svan. Hon sjunker snabbt på djupt vatten – en stor anledning till att tidiga bärgningsförsök aldrig lyckades.

I dagarna har man dock gjort undersökningar av vraket, närmare bestämt dykningar i ett samarbete mellan marinarkeologer från Sverige, Finland och Storbritannien. Under dykningarna, som pågick i fem dagar i maj, ockuperade man på att skeppets överbyggnad och beväpningen ombord.

Otillgängligt läge

Kraveln är dock mycket komplicerad att undersöka då största delen av vraket ligger på en klipphylla på 27-40 meters djup och upp till 55 meters djup, vilket medför flera utmaningar samt korta dyktider.

Även om vrakplatsen är ett ganska komplicerat pusselspel och dykobjekt, är Kraveln otroligt viktig då hon sjönk med sin överbyggnad och med allt ombord, vilket ger arkeologer goda möjligheter till för att förstå konstruktionen av överbyggnaden och skeppets stridsförmåga.

Skeppet har stor historisk betydelse då hon antas att ha ingått i Gustav Vasas inköp av ett tiotal fartyg från Lübeck i 1522, vilket anses vara den svenska flottans födelse, säger Rolf Warming, doktorand vid CEMAS/Institutionen för arkeologi och antikens kultur, till på Stockholms universitet.