Spännande färdmål: Gigantisk militärbunker öppnas upp för båtfolk

Om allt går enligt plan så kommer Försvarsmaktens gamla anläggning på Bergön i Sankt Annas skärgård att öppnas upp som ett nytt och spännande färdmål.

Bunker-bergön-inledning
Försvarsmaktens gamla anläggning på Bergön minner om tider då Sankt Annas skärgård inte bara var en idyll. Foto: Mattias Brauns

Det här inget litet byggnadsverk som det är tal om. Eller vad sägs om en gigantisk bunker som sträcker sig fyra våningar ner under marken? En bunker som minner om tider då Sankt Annas skärgård inte bara var en idyll.

Planen är alltså att öppna upp denna militära anläggning för allmänheten och att på så sätt föra samman naturintresse med militärhistoria. Ett projekt som enligt ett pressmeddelande ”inte liknar något annat”. Men som i mångt och mycket ändå liknar Siaröfortet – också det en mäktig försvarsanläggning som är insprängt i berget fast på Kyrkogårdsön i Stockholms mellanskärgård.

Bergön i Sankt Annas skärgård i Östergötland har stått öde i decennier. Det är här på klipporna, bland gamla skyddsvärn och kanonplatser, som entreprenören Håkan Mauritzon ser för sig ett nytt och spännande besöksmål. Tanken är att locka såväl naturintresserade besökare, som dem som önskar en inblick i kalla krigets historia.

Eller som han själv uttrycker det:

– Att komma och besöka Bergön i framtiden ska handla om möten, med naturen, historia, arkitektur och olika människor. Min ambition är att skapa en plats för storytelling som delas av boende och besökare, året runt.

Exploateringen av ön kräver dock att delar av Bergön undantas från strandskyddet. Något som det alls inte är säkert att man får igenom.

Siarofortet-farled
Att bunkern på Bergön är ett helt unikt färdmål kan diskuteras. Bilden visar en mäktig försvarsanläggning som är insprängt i berget på Kyrkogårdsön i Stockholms mellanskärgård.

– När det gäller frågan om riksintresse fick vi tummen upp, men strandskyddet är hårdare reglerat. Länsstyrelsen uttryckte en oro för att alltför stora ytor kommer att privatiseras, säger planeringsarkitekten Tobias Noborn.

Beskedet var väntat och sätter inga käppar i hjulen, varken för Håkan Mauritzon eller Söderköpings kommun. Projektet har politiskt stöd och nu fortsätter man det gemensamma arbetet med att anpassa det mot färre permanentbostäder och mer utrymme för tillfälliga vistelser på ön, kommenterar man i pressmeddelandet.