Försvarsmakten beställer 10 stycken Stridsbåt 90

Still going strong. En sliten klyscha – men likväl passande för Stridsbåt 90 som nu kommer att levereras i tio färska exemplar till svenska Försvaret.

Stridbåt-90-Marinen
Håller måttet. Försvarsmakten har beställt tio exemplar av trotjänaren Stridsbåt 90.

Saab har fått en order från Försvarets materielverk (FMV) på tio stycken stridsbåtar. Ordervärdet är cirka 400 miljoner kronor. Kontraktsperioden påbörjas 2024 och leveranser kommer att ske löpande de kommande åren.

Båtarna bygger på Stridsbåt 90 HSM:s konstruktion och tillverkas av Saabs varv i Docksta.

– Stridsbåtar är avancerade plattformar som kan användas för många olika typer av uppdrag. Vi är stolta över att Saabs marina förmågor fortsätter att bidra till Sveriges försvar, säger Mats Wicksell, chef över Saabs affärsområde Kockums.

Gillas av minst två kungar

Denna trotjänare till båt har varit mycket i ropet den senaste tiden. Senast när kungen, den svenska såväl som den danska, inte bara besökte den marina militärbasen i Haninge utan också kastade loss med en Stridsbåt 90 och där Konung Frederik X av Danmark inte bara nöjde sig med att åka utan också tog över själva körandet.

Konung Frederik X av Danmark provkörde en Stridsbåt 90 i samband med ett besök på marina militärbasen i Haninge så sent som i våras.

Vidare ingick Stridsbåt 90 till et värde av en miljard kronor i ett stödpaket som klubbades igenom för att bistå Ukraina i Rysslands anfallskrig så sent som i vintras.

– Man får en bättre stridsförmåga då Stridsbåt 90 är gjord framförallt för svensk skärgård. Samma problematik finns i floddeltan i Ukraina med grunda vatten och behov att kunna göra övergångar mellan vatten och land, kommenterade Överstelöjtnant Joakim Paasikivi.

Leveransen av Stridsbåt 90 till svenska försvarsmakten kommer som ovan nämnt att ske löpande men i vilken takt är ännu inte klart.