GPS-störningar allt vanligare – ”Kan öka framöver”

Lita inte blint på plottern och förvänta er ingen bättring på kort sikt. Det är beskedet från MSB om den senaste tidens GPS-störningar. Under veckorna som gått har södra Öland, Blekinge och Skånes farvatten drabbats.

GPS på buster Q
GPS-störningar har blivit allt vanligare den senaste tiden. Under veckorna som gått har de sydligaste farvattnen i Sverige varit extra hårt tillsatta.

Sommarsäsongen är i full gång och farvattnen fylls av båtar. Men det finns samtidigt fog för att vara varlig. Under de senaste veckorna har allt fler fall av GPS-störningar rapporterats in, främst inom luftrummet men nu även ute till sjöss.

Störningarna påverkar såväl fritids- som den yrkesmässiga sjöfarten och i en intervju med Praktiskt Båtägande varnar MSB:s Kristoffer Hultgren om att inte lita på plottrar.

– Lita inte blint på plottern eller andra digitala hjälpmedel, utan ha alltid ett pappersjökort med och följ noggrant kursen med hjälp av det. Det är viktigt att notera att det inte bara gäller total utstörning av GPS-signaler, utan att det även kan resultera i att man får en felaktig GPS-position på plottern. Så följ med i papperssjökortet, säger han till tidningen.

Kan bli värre innan det blir bättre

Problemet, som främst varit kopplat till farvatten i södra Sverige, ser dessutom inte ut att avta inom den närmsta tiden – snarare tvärt om.

– Min bedömning är att den här typen av problem kommer att öka framöver, och framför allt gäller det då södra halvan av Östersjön.

Vem eller vad som ligger bakom störningarna är ingenting som man från myndighetens håll vill spekulera kring. Det har dock tidigare under året uppmärksammats liknande händelser där en tydligare koppling till Ryssland kunnat göras, något vi på Skippo skrivit om tidigare.